Освітні програми

Галузь знань   18 “Виробництво та технології”

Спеціальність        181 «Харчові технології»

Освітньо-професійна програма «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»

026afa65f3880cc3d9e57cf904cc49a6

    З розширенням меж продовольчих зв’язків України та інтеграції її до світової спільноти, проблема безпечності та якості харчової продукції стає особливо актуальною. Це пояснюється не лише її значенням для збереження здоров’я людства, але й іміджем держави, як члена світового співтовариства.
Проте продукція, виготовлена в Україні за національними стандартами інколи не може бути допущена на ринок ЄС, оскільки її показники не завжди відповідають мінімальним нормам європейського ринку.
Тому в Україні інтенсивно впроваджується європейська модель контролю за якістю і безпечністю продуктів харчування, і питання, пов’язані з її вирішенням, на сьогодні є надзвичайно актуальними.
Здійснення державного контролю і нагляду за виробництвом харчової сировини і продуктів харчування потребує наявності високо кваліфікованих фахівців відповідного профілю – у галузі харчової експертизи.             Особливим розділом харчової експертизи є технологічна експертиза харчових продуктів, тобто оцінка експертом відповідності процесів виробництва, зберігання, транспортування і реалізації харчових продуктів встановленим санітарно-гігієнічним вимогам.
Саме таку кваліфікацію отримують студенти, які навчаються в ОНАХТ за спеціальністю «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції».
Їх підготовку здійснює професорсько-викладатський колектив високого ґатунку члени якого безмежно віддані своїй благородній справі.
     Випускники-бакалаври спроможні працювати як:
експерти з технологій виробництва харчової продукції, інспектори з контролю якості та безпечності харчової продукції,
 лаборанти і техніки-лаборанти у випробовувальних центрах і лабораторіях з оцінки безпечності та якості харчових продуктів,
 помічники керівників харчових підприємств, лабораторій, центрів сертифікації та стандартизації.
    Випускники-магістри можуть займати посади
 експерта з акредитації випробувальних лабораторій,
 експерта з акредитації органів з сертифікації продукції, процесів та послуг,
 керівні посади даного професійного спрямування,
 працювати як наукові співробітники, викладачі закладів вищої освіти та середніх навчальних закладів.
Попит на фахівців такого профілю є дуже високим не тільки сьогодні – в подальші роки він зростатиме у рази.

Освітня програма для бакалаврів http://nmv.onaft.edu.ua/opp/181b-tebhp2016.pdf

Керівник робочої групи (гарант освітньої програми):

доктор технічних наук, професор Н. К. Черно

Члени робочої групи:

  • доцент кафедри харчової хімії та експертизи, кандидат хімічних наук, доцент О.В. Малинка
  • доцент кафедри харчової хімії та експертизи, кандидат технічних наук, доцент Л. С. Гураль

Освітня програма для магістрів http://nmv.onaft.edu.ua/opp/181m-tabhp2018.pdf

Керівник робочої групи (гарант освітньої програми):

доктор технічних наук, професор Н. К. Черно

Члени робочої групи:

  • професор кафедри харчової хімії та експертизи, доктор хімічних наук, професор С. В. Бельтюкова
  • доцент кафедри харчової хімії та експертизи, кандидат технічних наук, доцент Л. С. Гураль