Міжнародна робота

Кафедра «Харчової хімії та експертизи» орієнтована на розвиток відносин із зарубіжними вищими навчальними закладами та іншими організаціями з метою вивчення і використання міжнародного досвіду підготовки фахівців з технологічної експертизи, моніторингу останніх світових тенденцій у сфері якості та безпечності харчових продуктів.

Викладачі кафедри приймають активну участь у міжнародних стажуваннях, конференціях, проектах.

Доцент Вікуль С.І. проходила стажування у Технічному університеті Лодзі (Республіка Польща) в період з 18 лютого 2017 р. по 26 лютого 2017 р. Отримала сертифікат про стажування, розробила робочі програми курсів «Аналітична хімія», «Хімія».

Доцент Лівенцова О.О. проходила стажування у Технічному університеті, м. Варна, Болгарія за програмою «Сучасні тенденції вищої освіти в країнах Європейського союзу. Досвід Технічного університету Варни». Отримала сертифікат про стажування за кількістю 120 академічних годин аудиторної та самостійної роботи.

Професор Черно Н.К. та доцент Капустян А.І. приймали участь у 64-ій міжнародній конференції «Харчова наука, техніка та технології – 2017», м. Пловдів, Болгарія

Професор Бельтюкова С.В. та доцент Малинка О.В. приймали участь у XIII International Conference «Strategy of Quality in Industry and Education» 5-8 June, 2017, Varna, Bulgaria.

Професор Бельтюкова С.В., та доцент Лівенцова О.О. приймали участь у XIII International Conference «Strategy of Quality in Industry and Education» 5-8 June, 2017, Varna, Bulgaria.