Наукові школи та напрями

Одним з основних наукових напрямків – хімія, технологія і використання полісахаридів

Ці дослідження є логічним продовженням наукового напрямку кафедри, сформованого ще в 60-80-ті роки минулого століття і був присвячений хімії та технології геміцелюлоз рослинної сировини.

Наукові роботи, що виконуються на кафедрі харчової хімії та експертизи, узгоджуються з перспективними тенденціями розвитку досліджень в області хімії і технології полісахаридів.

Вони включають:

– розробку методів виділення окремих біополімерів та їх комплексів;

– характеристику складу і властивостей;

– модифікацію біополімерів, або їх комплексів метою активування функціональних властивостей;

– іммобілізація на полісахаридних матрицях біологічно активних речовин невуглеводної природи і дослідження властивостей іммобілізованих препаратів;

– отримання супрамолекулярних, біополімерних комплексів і їх характеристику;

– дослідження поведінки отриманих препаратів в умовах, що моделює травний тракт людини;

– первинну медико-біологічну оцінку

– розробку принципових технологічних схем їх виробництва

Ще один напрям кафедри є розробка оптичних сенсорних систем для визначення якості і безпеки харчових продуктів

В рамках цього напряму розроблено методики визначення біологічно-активних речовин і антиоксидантів в харчових продуктах та у рослинній сировині, а також поверхнево-активних речовин у парфюмерно-косметичних засобах. Також проводиться пошук нових аналітичних форм для визначення біологічно активних аніонів у харчових продуктах.

З 2018 року кафедра почали підготовку фахівців, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції», у зв’язку з цим з’явився новий науковий напрям кафедри:

Технологічна експертиза процесів виробництва нових харчових продуктів та інгредієнтів, яка включає формування і контроль якості та безпечності продовольчої сировини і готової продукції харчових підприємств на основі принципів НАССР