Тренінги та семінари

Тематика науково – методичних семінарів кафедри на 2019 рік

Місяць Тема Відповідальний
1 Березень Характеристики технологічної експертизи харчової продукції

Доц. Гураль Л.С.

 

2 Квітень Системи менеджменту безпеки харчової продукції ISO 22000. Принципи HACCP Доц. Капустян А.І.
3 Травень Методологічні підходи до організації та захисту звіту з фахової ознайомчої практики на 1 курсі Доц. Науменко К.І.
4 Червень Методологічні підходи до організації технологічної практики та захисту звіту студентами 4-го курсу Доц. Антіпіна О.О.
5 Вересень Лабораторний практикум для дисципліни «Основи наукових досліджень» Доц. Решта С.П.
6 Жовтень Особливості викладання курсу «Експертиза харчових продуктів» Доц. Малинка О.В.
7 Листопад Підготовка до переддипломної практики та виконання дипломної роботи бакалаврів «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» Доц. Вікуль С.І.
8 Грудень Стан методичного забезпечення курсів, що викладаються на кафедрі. Планування видань методичних матеріалів. Доц. Антіпіна О.О.

 

Тематика науково – методичних семінарів кафедри  на 2020 рік

 

Місяць Тема

Відповідальний

1 Березень

Зміни РПК курсу «ХАРЧОВА ХІМІЯ» для технологічних спеціальностей, сво «бакалавр»

Доц. Капустян А.І

Доц. Антіпіна О.О.

2 Квітень

Вимоги до оформлення дипломної роботи бакалаврів

Доц. Науменко К.І.
3 Травень

Сучасні підходи до акредитації випробувальних лабораторій та сертифікації випробуванняспец.

Доц. Науменко К.І.
5 Вересень

Вимоги до виконання та структура КР з дисципліни «Технологічна експертиза виробництва харчової продукції» 4 курс бакалаври

Доц. Гураль Л.С.
6 Жовтень

Проблеми виконання КР з дисципліни «Експертиза харчових продуктів» І курс магістри

Доц. Малинка О.В.
7 Листопад

Розподіл місць переддипломної практики бакалаврів та магістрів ОП «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»

Доц. Вікуль С.І.
8 Грудень

Стан методичного забезпечення курсів, що викладаються на кафедрі. Планування видань методичних матеріалів.

Доц. Антіпіна О.О.

 

Тематика науково-методичних семінарів кафедри на 2021 рік

 

Дата Тема

Відповідальний

1 Березень

Нова концепція РПК та силабусів навчальних дисциплін. Приклад оформлення

 Доц. Антіпіна О.О.
2 Квітень

Планування та вимоги до оформлення кваліфікаційних робіт сво «бакалавр» за ОПП

Доц. Науменко К.І.
3 Травень

Методологічні підходи до обрання методів визначення макронутрієнтів в харчовій сировині

 Доц. Озоліна С.О.
4 Вересень

Особистість викладача у навчальному процесі

Проф. Черно Н.К.
5 Жовтень

Методичний підхід до збору та опрацювання інформації під час практики для курсового та дипломного проектування

Доц. Гураль Л.С.
6 Листопад

Кроки та принципи впровадження системи НАССР

Доц. Капустян А.І.
7 Грудень

Проблеми викладання курсу «Експертиза харчових продуктів»

Доц. Малинка О.В.
8 Березень

Стан методичного забезпечення курсів, що викладаються на кафедрі. Планування видань методичних матеріалів.

Доц. Антіпіна О.О.