Тематика наукових досліджень

ДЕРЖБЮДЖЕТНІ НАУКОВІ ТЕМАТИКИ КАФЕДРИ (безоплатно)

Тема 1: Розроблення новітніх харчових інгредієнтів адаптогенної та імунотропної дії на основі фізико-хімічної та біотехнологічної модифікації біополімерних комплексівта природних сполук.

Мета: забезпечити нагальні потреби цивільного населення та військовослужбовців у функціональному харчуванні,відновленні захисних функцій організму у воєнний та післявоєнний період шляхом введення до раціону новітніх харчових інгредієнтів, продуктів адаптогенної та імунотропної дії.

Науковий керівник – д.т.н., проф. Черно Н.К.

Виконавці: доц. Капустян А.І., доц. Гураль Л.С., доц. Науменко К.І., доц. Озоліна С.О., доц. Вікуль С.І., асп. Єрщова К.С.

Тема 2: Експертиза продовольчої продукції стратегічного призначення та розроблення процедур, заснованих на принципах НАССР для її виробництва.

Мета: забезпечити передумови для виробництва безпечної продовольчої продукції стратегічного призначення для внутрішніх потреб та експортних можливостей шляхом розроблення нових, удосконалення існуючих методів дослідження безпечності харчової продукції та розроблення процедур, заснованих на принципах НАССР для її виробництва.

Науковий керівник – д.т.н., доц. Капустян А.І.

Виконавці: доц. Гураль Л.С., доц. Малинка О.В., доц. Вікуль С.І., доц. Науменко К.І., доц. Антіпіна О.О.

Тема 3: Обґрунтування наукових основ глибокої переробки зернових локального виробництва із залученням фізико-хімічних та біотехнологічних факторів впливу.

Мета: створення передумов для впровадження інвестиційних проектів та розвитку вітчизняної промисловості з глибокої переробки зернових.

Науковий керівник – д.т.н., доц. Капустян А.І.

Виконавець: доц. Капустян А.І., доц. Гураль Л.С., доц. Науменко К.І., доц. Антіпіна О.О.

Тема 4: Розробка оптичних сенсорних систем для визначення якості і безпеки харчових продуктів

Науковий керівник – д.х.н., проф. Бельтюкова C.B.

Виконавці: доц. Малинка О.В., ст. викладач Степанова Г.О.